Netværk & Uddannelse

Netværk
En af de centrale værdier hos Riedl&Co er at skabe gode og bæredygtige samarbejdsrelationer på tværs af myndigheds- og udføreområdet. Sammen bliver vi bedre og med forståelse og viden omkring hinandens roller og opgaver, kan vi spille hinanden gode, med den fælles opgave vi har; at skabe trivsel for landets borgere i udsatte positioner.

Med ønsket om at styrke samarbejdet og danne relevante netværk til sparring og erfaringsudveksling, vil vi facilitere nye netværk med gode samarbejdspartnere.


Uddannelse
Da vores erfaringer og resultater taler for sig selv i en relativ uopdyrket niche af socialarbejdet, ligger det os meget på sinde at udbrede denne viden, på en måde hvor så mange som overhovedet muligt kan få indblik i indkøb på socialområdet. Gennem vidensdeling og uddannelse ønsker vi at denne niche ikke forbliver en sådan, men i stedet bliver top-of-mind i kommuner og hos leverandører af de sociale ydelser og indsatser til borgerne.

Hæng på – vi glæder os til at kunne fortælle meget mere om både vores uddannelsesforløb, kurser og netværk inden længe.

2980 6000

CVR 42693022

Følg os på LinkedIn

Kontakt os