Netværk & Kurser

Netværk
En af de centrale værdier hos Riedl&Co er at skabe gode og bæredygtige samarbejdsrelationer på tværs af myndigheds- og udføreområdet. Sammen bliver vi bedre og med forståelse og viden omkring hinandens roller og opgaver, kan vi spille hinanden gode, med den fælles opgave vi har; at skabe trivsel for landets borgere i udsatte positioner. Med ønsket om at styrke samarbejdet og danne relevante netværk til sparring og erfaringsudveksling, vil vi facilitere nye netværk med gode samarbejdspartnere.

Med ønsket om at styrke samarbejdet og danne relevante netværk til sparring og erfaringsudveksling, vil vi facilitere nye netværk med gode samarbejdspartnere.

Kurser
Da vores erfaringer og resultater taler for sig selv i en relativ uopdyrket niche af socialarbejdet, ligger det os meget på sinde at udbrede denne viden, på en måde hvor så mange som overhovedet muligt kan få indblik i indkøb på socialområdet. Gennem vidensdeling og kurser ønsker vi at denne niche ikke forbliver en sådan, men i stedet bliver top-of-mind i kommuner og hos leverandører af de sociale ydelser og indsatser til borgerne.

Se mere nedenfor…

Kommende arrangementer

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

VUM 2.0 for leverandører

1.995 DKK

  VUM 2.0 og FFB anvendes nu i større grad og er allerede implementeret i mange myndighedsafdelinger rundt om i landets kommuner. Om mindre end 1 år er det obligatorisk for ALLE kommuner at arbejde efter denne metode, derfor vil  De kommunale myndighedsområder fremadrettet også i vurderingen af valg af leverandør kræve, at der arbejdes...

Inddragende pårørendesamarbejde

1.695 DKK

Formålet med temadagen er, at få et bedre kendskab til og indblik i pårørende samarbejde med fokus på inddragelse, anerkendelse og respekt for borgerens ønsker, samt få dette tydeliggjort og indarbejdet i det daglige arbejde i organisationen via egen pårørende politik – sikrer bedre samarbejde med de pårørende, hvilket sikrer bedre vilkår for borgerne og jer​ Målgruppe:...

Lov om voksenansvar, sociale medier og digital dannelse i en socialpædagogisk praksis

1.795 DKK

Trods umiddelbart forskellige ”overskrifter”, sætter denne temadag fokus på disse faktisk beslægtede emner. Børnenes/de unges rettigheder fletter sig ind omverdenens komplicerede og omskiftelige virkelighed af tilsynsmyndigheder, forældre, kommunale myndigheder mfl. Voksenansvar, straffelov, nødret, nødværge med mere… Program for temadagen: Velkomst og præsentation Lov om voksenansvar Lovens forspil og formål Rettighedsperspektiver – for B&U Gennemgang af...

Ydelseskatalog jf. Fælleskommunalt Indsatskatalog for leverandører – hvad kan I levere og hvordan?

1.595 DKK

Formålet med temadagen er at få udarbejdet jeres eget ydelseskatalog med afsæt i Fælleskommunalt Indsatskatalog, som er Myndigheds bestillingsværkstøj efter LSS §§82/85/103/104/107/108 – ABL §105 - positioner jer bedre ved at beskrive hvilke ”varer” I har på hylden. På kurset vil du få viden om:​ Gennemgang af ovenstående §§, hvad er indeholdt i ydelserne? Hvilke ydelser...

VUM 2.0 for leverandører

1.995 DKK

  VUM 2.0 og FFB anvendes nu i større grad og er allerede implementeret i mange myndighedsafdelinger rundt om i landets kommuner. Om mindre end 1 år er det obligatorisk for ALLE kommuner at arbejde efter denne metode, derfor vil  De kommunale myndighedsområder fremadrettet også i vurderingen af valg af leverandør kræve, at der arbejdes...

Sundhedsfaglig dokumentation i et socialfagligt arbejde

1.595 DKK

Formålet med temadagen er at sikre, at den daglige dokumentation lever op til de krav der er forbundet med BÅDE Socialfaglig og Sundhedsfaglig dokumentation ​ Målgruppe: Temadagen er målrettet leverandører både private og kommunale​ På kurset vil du få viden om:​ Hvorfor adskille den socialfaglige og den sundhedsfaglige dokumentation? ​ Hvad er god og korrekt dokumentation – og...

VUM 2.0 for leverandører

1.995 DKK

VUM 2.0 og FFB anvendes nu i større grad og er allerede implementeret i mange myndighedsafdelinger rundt om i landets kommuner. Om mindre end 1 år er det obligatorisk for ALLE kommuner at arbejde efter denne metode, derfor vil De kommunale myndighedsområder fremadrettet også i vurderingen af valg af leverandør kræve, at der arbejdes efter...

2980 6000

Følg os på LinkedIn

Kontakt os

    CVR 42693022 • Riedl&Co