Til Kommuner

Socialområdet er vigtigt. Vigtigt for de borgere, familier, børn og unge der har behov for støtteforanstaltninger og indsatser, jf. bestemmelserne i Lov om social service/Serviceloven og Barnets Lov. Socialområdet er et område som fylder stadigt mere og mere i kommunernes økonomi, og ofte bliver omtalt som værende et økonomisk svært styrbart område. Kompleksiteten stiger, borgernes behov ændrer sig og det samme gør markedet af leverandører på socialområdet. At borgere i udsatte positioner bliver tilbudt de mest kvalificerede indsatser er afgørende. Afgørende er det derfor også, at kommunerne bliver gode til at udvælge, indkøbe, koordinere, styre og matche – også de interne kommunale tilbud.

Hos Riedl&Co tilbyder vi konkret tilpassede rådgivningsforløb bl.a. indenfor følgende områder:

 • Direktions-, ledelses-, medarbejder-sparring og undervisning
 • Datagrundlag (datakvalitet og ledelsesinformation) – om at skabe kvalificerede beslutningsgrundlag
 • Skabe data der vejleder – ikke vildleder
 • Strategisk placering af indkøbs-/matchningsfunktion – hvorfor er det vigtigt og hvordan?
 • Krav til prisstrukturer for interne og eksterne leverandører af sociale ydelser, således at disse kan sammenlignes på relevant og nuanceret vis
 • Krav til kontraktgrundlag og regulering af samarbejdet mellem myndighed og udføreområdet
 • Takst- og prisgennemsigtighed (transparens) med fokus på hvordan de offentlige midler anvendes
 • Forhandlingsstrategier og dialog med markedet (leverandørlandskabet)
 • Skabe grundlag for at sammenligne leverandører og indsatser (priser, kvalitet, effekt og progression)
 • ”Det gode match” (borger og indsats)
 • Fokus på CSR, GDPR, attester og øvrige afgørende kontraktuelle samarbejdsvilkår samt den lovmæssige regulering af området
 • Skabe ”styrbare” indsatser (og priser) uden uheldige u-styrbare overraskelser
2980 6000

Følg os på LinkedIn

Kontakt os

  CVR 42693022 • Riedl&Co