Priser & Vilkår

Timeprisen hos Riedl&Co er kr. 2000-2500 (+ moms) alt efter opgavens karakter og/eller mængden af timer.
Alle priser er inklusiv forbrugt tid i bil/transport, bro/vejafgifter samt øvrige kørselsudgifter. Man ved med andre ord, hvad man betaler inden opgaven påbegyndes.

Et første ”kaffemøde” er altid uden beregning, og som kunde får man, hvis det ønskes, et detaljeret og uforpligtende tilbud på den ønskede opgave.

Implementering af store forandringer er ofte vanskeligt og/eller omkostningsfyldt. Derfor afsluttes samtlige forløb hos Riedl&Co altid med opfølgende implementeringsmøder i tiden efter den endelige leverance, således at det sikres at ændringer eller tiltag forplantes i organisationen, og at den reelle forandring forestår og implementeres på bedst mulig vis.

Forløbene og de specifikke indsatsområder/ydelser fra Riedl&Co tilpasses altid individuelt efter kundens ønske. Udover optimeringsforløb for kommuner og virksomheder, tilbydes uddannelsesforløb, oplæg og kurser hvor prisen ligeledes fastsættes individuelt.

Ved indgåelsen af et samarbejde med Riedl&Co, underskrives altid på baggrund af et detaljeret tilbud, en kontrakt og en NDA (fortrolighedsaftale). Dette for at sikre de rette trygge rammer for opgavens udførelse.

2980 6000

Følg os på LinkedIn

Kontakt os

    CVR 42693022 • Riedl&Co