Om Riedl&Co

Introduktion

Riedl&Co er den eneste konsulentvirksomhed i Danmark, der har specialiseret viden om indkøb på hele det socialfaglige område. Vi råder over unik viden og indsigt qua mange hundrede leverandørmøder med private aktører, fonde, ngo-, organisationer mfl. Hertil fra implementeringen og driften af de to eneste kommunale professionaliserede socialfaglige indkøbs-/match- enheder i landet.

Ansatte hos Riedl&Co har hertil erfaring fra både det udførende område (foranstaltning), myndighed, revision, forhandling, jura, data og indkøb. En særegen kombination af fagligheder, der kombineret med et unikt dybt kendskab til det socialfaglige leverandørlandskab, positionerer Riedl&Co som de eneste af sin art.

Riedl&Co er specialiseret i:

Kommuner:
Riedl&Co er en uafhængig konsulentvirksomhed, som yder landets kommuner uvildig rådgivning på det socialfaglige indkøbsområde. Erfaringerne spænder vidt; fra kvalificering af kommunernes data, overbliksdannelse og strategisk samarbejde med udvalgte leverandører til en fuldt implementeret og driftssikker indkøbsfunktion, som sikrer de bedst mulige indkøb på socialområdet. Riedl&Co hjælper kommunerne til en databaseret tilgang, som giver faktuel viden omkring indkøbsadfærden og kommer i mål med mere hensigtsmæssige aftaler med både interne og/eller eksterne leverandører af sociale ydelser.

Riedl&Co er vant til at arbejde med direktioner, chefniveauer eller politiske udvalg – men lige så vigtigt, også helt ude på frontmedarbejder-niveau som fx sparringspartner eller underviser.

Private leverandører af sociale ydelser
Riedl&Co hjælper private leverandører på det socialfaglige område, således at de i højere grad kan blive valgt til i kommunerne. Hvad skal der til? – Vi hjælper fra A-til-Z, herunder prisfastsættelse af ydelserne, kvalificering af kontrakter og dokumentationspraksis, positionering på markedet, virksomhedsudvikling, GDPR osv.

Øvrige ydelser
Hos Riedl&Co er vi optagede af at formidle og udbrede vores viden – derfor udbyder vi ligeledes uddannelsesforløb og oplæg, samt faciliterer ERFA- og inspirations-netværk, hvor myndighed og udføreområdet kan blive klogere på hinanden, og dermed spille hinanden gode i samarbejdet omkring indsatserne til borgere, børn- og unge i udsatte positioner.

Mission og centrale værdier
Riedl&Co tilsigter altid at arbejde i en uformel tone. Vi får sagt og spurgt om det nødvendige, og gør at tingene er til at omsætte og forstå! – Vi arbejder “med” Jer i processen, således at I kan stå på egne ben når vi er “ude af døren” igen. Dette bl.a. ved at inddrage Jer i hele processen, og at tilbyde support i månederne efter. I alle forløb tilbydes man derfor også efterfølgende implementeringsmøder efter endelig leverance.

Grundlæggende mener vi i Riedl&Co, at kommunerne har behov for gode private aktører på det socialfaglige område, men også at kommuner selv med fordel kan og skal drive nogle typer af indsatser selv. Der skal i langt højere grad ske læring på tværs af de skel som i dag er så tydelige. Valget mellem at have en indsats internt eller at købe den eksternt, bør altid ske på et oplyst grundlag. Et grundlag som Riedl&Co kan være behjælpelige med at tilvejebringe.

Vi arbejder i Riedl&Co med den mission om at skabe #IndkøbMedMening i kommunerne – og derfor #SalgMedMening hos de dygtigste socialfaglige leverandører, hvilket er værdiskabende for mennesker i udsatte positioner.

2980 6000

Følg os på LinkedIn

Kontakt os

    CVR 42693022 • Riedl&Co