Netværk & Kurser

Netværk
En af de centrale værdier hos Riedl&Co er at skabe gode og bæredygtige samarbejdsrelationer på tværs af myndigheds- og udføreområdet. Sammen bliver vi bedre og med forståelse og viden omkring hinandens roller og opgaver, kan vi spille hinanden gode, med den fælles opgave vi har; at skabe trivsel for landets borgere i udsatte positioner. Med ønsket om at styrke samarbejdet og danne relevante netværk til sparring og erfaringsudveksling, vil vi facilitere nye netværk med gode samarbejdspartnere.

Med ønsket om at styrke samarbejdet og danne relevante netværk til sparring og erfaringsudveksling, vil vi facilitere nye netværk med gode samarbejdspartnere.

Kurser
Da vores erfaringer og resultater taler for sig selv i en relativ uopdyrket niche af socialarbejdet, ligger det os meget på sinde at udbrede denne viden, på en måde hvor så mange som overhovedet muligt kan få indblik i indkøb på socialområdet. Gennem vidensdeling og kurser ønsker vi at denne niche ikke forbliver en sådan, men i stedet bliver top-of-mind i kommuner og hos leverandører af de sociale ydelser og indsatser til borgerne.

Se mere nedenfor…

Kommende arrangementer

Billetsalg åbner snart

  1. Begivenheder
  2. Billetsalg åbner snart

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Lov om voksenansvar, sociale medier og digital dannelse i en socialpædagogisk praksis

0 DKK

Trods umiddelbart forskellige ”overskrifter”, sætter denne temadag fokus på disse faktisk beslægtede emner. Børnenes/de unges rettigheder fletter sig ind omverdenens komplicerede og omskiftelige virkelighed af tilsynsmyndigheder, forældre, kommunale myndigheder mfl. Voksenansvar, straffelov, nødret, nødværge med mere… Program for temadagen: Velkomst og præsentation Lov om voksenansvar Lovens forspil og formål Rettighedsperspektiver – for B&U Gennemgang af...

2980 6000

Følg os på LinkedIn

Kontakt os

    CVR 42693022 • Riedl&Co